Formele stappen

Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de realisatie van een AZC in Santpoort-Zuid. Bezwaar- en beroepsprocedures kunnen pas worden gestart nadat er een ontwerp-(raads)besluit is genomen. Onze stichting heeft er echter weinig vertrouwen dat de plannen voor een permanent AZC op Handgraaf en sportpark De Elta zullen veranderen n.a.v. participatie. Daarom hebben wij juridische stappen aangekondigd bij zowel de gemeente als de provincie. 

Image Description

De realisatie van een AZC op een of beide locaties vereist een omgevingsvergunning. Gezien de aard en omvang van de beoogde centra zal het college hiervoor een uitgebreide voorbereidingsprocedure moeten doorlopen of, vanaf 1 januari 2024 (Omgevingswet), een reguliere voorbereidingsprocedure.

 

 

terug naar nieuwsoverzicht