AZC

Wat is onze visie op het AZC

Stichting Samen Santpoort-zuid is niet tegen opvang van asielzoekers. Integendeel. Wij willen ons maatschappelijk aandeel leveren, maar met behoud van de sociale cohesie van ons dorp. Wat zijn onze standpunten? 

Wij zijn tegen (tijdelijk) bouwen in BPL gebied (Bijzonder Provinciaal Landschap). zowel locaties Handgraaf als De Elta liggen in BPL gebied en hebben cultuurhistorische waarde.

Wij zijn vóór zorgvuldig locatie onderzoek. De Elta en Handgraaf zijn bij de gemeente Velsen als meest kansrijke locaties naar voren gekomen. Naar onze mening is dit onderzoek echter onvolledig en onzorgvuldig uitgevoerd. Er zijn in de gemeente goede alternatieven.

Wij zijn vóór proportionaliteit. In Santpoort-Zuid wonen 2.700 mensen in circa 1100 huizen. Minimaal 200-300 (met mogelijk een uitbreiding) is circa 10% van de bewoners van Santpoort Zuid. Die verhouding is niet in proportie.

Onze activiteiten

 • Alternatief locatie onderzoek
 • Flora- en faunaonderzoek
 • Juridische aanpak bepalen en uitvoeren
 • Contacten met Raadsleden en B&W Gemeente Velsen
 • Contacten met leden Provinciale Staten over het beschermde provinciale landschap
 • Informeren bewoners Santpoort Zuid via nieuwsbrieven
 • Volgen ontwikkelingen in Gemeenteraad
 • Contacten met het COA
 • Contacten met Pre-Wonen (Eigenaar Handgraaf)
 • Samenwerking met SV Terrasvogels (sportpark De Elta)
 • Voortdurende raadpleging bewoners Santpoort-Zuid en andere betrokkenen
 • Contact onderhouden met regionale natuurbeschermingsorganisaties
 • Beroep doen op de WOO (Wet Open Overheid): documenten opvragen bij de Gemeente Velsen, de Provincie Noord-Holland en het COA die niet pro-actief worden gedeeld en van belang zijn voor de bewoners van Santpoort-Zuid en de raadsleden die meebeslissen.