Participatie

Wij zijn géén actiegroep

Onze stichting is geen actie groep. Wel zijn we nadrukkelijk vóór participatie. We willen actief meedenken en serieus genomen worden. Meedenken over omgevingsplannen, bestemmingsplannen, voornemens tot opvang en huisvesting van vluchtelingen en in algemene zin (pro)actief reageren op mogelijke bedreigingen voor een aangenaam en veilig, woon-, en leefklimaat van ons dorp. De plannen van de gemeente of provincie willen we kritisch beoordelen en slechts in het uiterste geval actie ondernemen.

Begrip, transparantie en draagvlak

Lastige problemen van vandaag, zoals de opvang van vluchtelingen, kunnen worden opgelost met begrip, inventiviteit en draagvlak van bewoners. Met pro-actieve, tijdige, open en transparante communicatie. Gemeente Velsen heeft een participatiebeleid in de steigers staan. Hoe mooi zou het zijn als de gemeente dit daadwerkelijk inzet bij het onderwerp AZC in Velsen? Met zorgvuldige participatie en het écht horen van de belangen, kun je samen met bewoners tot goede oplossingen komen. Los van politieke voorkeur. Want vluchtelingen probleem gaat ons allemaal aan. Helaas missen we tot nu toe in het hele traject het écht horen van de bewoners. Een centrale informatiebijeenkomst ontbreekt en de bewoners worden bewust opgedeeld in diverse bijeenkomsten. In januari 2024 starten de klankbordgroepbijeenkomsten van de gemeente, waar ruim 100 bewoners zich voor hebben aangemeld.

Zorgen, bezwaren of informatie gemeente?

Voor meer informatie, bezwaren of het uiten van uw zorgen kunt u mailen naar opvang@velsen.nl en naar de raadsgriffie via griffie@velsen.nl. Wanneer u de griffie vraagt om uw bericht (anoniem) te publiceren bij de ingekomen stukken voor de Raad, gaat uw bericht niet verloren en worden de raadsleden op de hoogte gesteld.