Contact

 

Onze Stichting is bewust terughoudend wanneer het gaat om onze mondelinge communicatie en het verspreiden van achtergrondinformatie. De gemeente communiceert – naar onze ervaring – niet altijd even eenduidig en transparant.  Wij vinden het daarom belangrijk dat onze communicatie feitelijk en eenduidig is en op de juiste manier onder de aandacht blijft bij de betrokkenen. Wel zijn we terughoudend in het delen van achtergrondinformatie in detail omdat dit onze gekozen strategie kan doorkruizen.

Vragen of ideeën?

Contact

Naam(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.

 

De stichting Samen Santpoort-Zuid is voortgekomen uit het AZC Comité Santpoort-Zuid. De 15 leden van het voormalig comité zetten zich nu vrijwillig in voor de stichting. Hier leest u meer over ons bestuur en de doelstellingen van de stichting.

Onze gegevens

Postadres: Wustelaan 37, 2082 AB Santpoort Zuid
E-mail: info@samensantpoortzuid.nl
E-mail bestuur: bestuur@samensantpoortzuid.nl
Telefoon bestuur: 06-15 59 55 44
Rekening nummer: NL 13 ABNA 0125 0238 20
KvK: nr 90999207
RSIN: 865522042