Donateurs

Om dit werk vrijwillig te kunnen doen in het belang van ons dorp, heeft Stichting Samen Santpoort- Zuid uw financiële steun nodig. Iedere persoon die doneert telt, dus ook meerdere donaties per huishouden zijn van belang voor het aantoonbare draagvlak. Gelukkig hebben inmiddels bijna 400 donateurs onze stichting gesteund. Wij zijn blij met deze ruimhartige donaties zodat wij ons werk kunnen voortzetten.

Uw financiële steun is nodig!

Tot nu toe is € 21.000,– besteed aan oprichtingskosten, drukwerk, website, eigen locatie onderzoek en juridische voorfase. Om ons voor te bereiden op toekomstige bezwaar- en beroepsprocedures, doen we naar verwachting volgend jaar opnieuw een beroep op uw steun. Een voorlopige schatting is dat we € 50.000,– tot € 75.000,– nodig hebben, mocht er een procedure tot aan de Raad van State plaatsvinden. Op dit moment is dat echter nog niet het geval!

Vertegenwoordiging achterban

Net zo belangrijk als de financiële middelen is onze legitimiteit die we met uw steun als donateur kunnen aantonen. Wij begrijpen dat het voor velen in deze tijd moeilijk is om de eindjes aan elkaar te knopen. Iedere donatie is dus welkom, groot én klein. Uw donatie is vanzelfsprekend geheel op vrijwillige basis en naar draagkracht. Want uw bijdrage helpt ons niet alleen bij mogelijke juridische procedures, maar ook bij het behouden van onze geloofwaardigheid wat betreft de vertegenwoordiging van onze achterban.

Doneren

Alle ontvangen gelden en uitgaven worden door de stichting transparant verantwoord. Natuurlijk is het ook mogelijk om uw donatie direct over te maken op de bankrekening van de Stichting; NL 13 ABNA 0125 0238 20 t.n.v. Stichting Samen Santpoort-Zuid

Doneren middels Tikkie kan ook, snel, veilig en voor elke bedrag tot 750,- euro.

Nog geen Tikkie op je mobiele telefoon? Download hier de Tikkie app voor Android of OS