Raadsessie 19 oktober

Bij de Beeldvormende en Adviesvormende raadsessie van 19 oktober was een afvaardiging van ons bestuur aanwezig. We hebben er bewust voor gekozen voorafgaand aan deze vergadering een brief te sturen aan B&W en de raad. Ook tijdens deze raadsvergadering werd onze indruk weer bevestigd: wanneer we niets doen, komt er een grootschalig (300 of meer) AZC op locatie De Elta en Handgraaf. Er is naar onze mening sprake van een sterke tunnelvisie waar niet vanaf wordt geweken.

Image Description

De wethouder houdt de Raad aan een eerder besluit om alleen de locaties De Elta en Handgraaf te onderzoeken. Dit is echter onjuist. Het raadsbesluit had destijds namelijk niet alleen betrekking op Elta en Handgraaf, maar ook op andere locaties. Alle oproepen tot kleinschaligheid worden als weinig kansrijk afgedaan. De wethouder diskwalificeert alle andere opties en ziet één optie, namelijk een grote schaalbare locatie in de kleine dorpskern Santpoort Zuid. Een locatie die niet alleen de huidige taakstelling aan kan (261 asielzoekers) maar ook kan uitbreiden als de taakstelling hoger wordt.

Raad voor blok gezet

Wij hebben het gevoel dat de Raad voor het blok wordt gezet. Door steeds te herhalen dat andere opties kansloos zijn, lijkt het waarheid te worden. “Breder onderzoeken en meenemen van kleinschaligheid leidt tot vertraging en dan moet de asielboot in Velsen-Noord langer blijven”, aldus de wethouder. Dit is echter speculatie. Wanneer inwoners zich procedureel gaan verzetten, kan dat veel meer vertraging opleveren. De vraag is nu of de Raad met een motie komt om toch andere opties verder te onderzoeken.

Doel klankbordgroep?

Het is voor ons duidelijk dat wanneer de raad niet met een motie komt, de wethouder doorgaat op de ingeslagen weg. Wij vragen ons af hoe zich dat verhoudt tot participatie met omwonenden en de aangekondigde klankbordgroepen. Het meedenken van de omgeving lijkt dan alleen te gaan over de invulling van Handgraaf/Elta die naast elkaar liggen. Terwijl wij menen dat een geschikte locatie waarbij alle alternatieven zorgvuldig worden afgewogen het onderwerp van gesprek zou moeten zijn. Op dit moment zijn er circa 100 aanmeldingen voor de klankbordgroepen die in januari starten.  Wij roepen zoveel mogelijk bewoners op deel te nemen aan deze bijeenkomsten. Ook onze stichting zal hieraan deelnemen.

 

terug naar nieuwsoverzicht