Eigen locatieonderzoek

Meer en meer wordt onze indruk bevestigd dat het college niet serieus heeft gekeken naar andere locaties dan Handgraaf en De Elta. Om te kunnen bouwen in beschermd provinciaal landschap mogen er geen binnenstedelijk alternatieven zijn en ook geen alternatieven binnen regulier landelijk gebied.

Image Description

Door meerdere bewoners is het college schriftelijk opgeroepen om andere locaties toe te voegen aan de verkenning. Met name alternatieve locaties op land en op water. Waaronder ook bestaande bouw of sneller te realiseren locaties. Tot op heden wordt hier door het college echter geen gehoor aan gegeven.

Onafhankelijk en zorgvuldig
Onze stichting heeft daarom zelf de handschoen opgepakt en om zorgvuldig onderzoek te doen naar betere opties in de gemeente Velsen. Dit onderzoek richtte zich vooral op locaties die wel voldoen aan de regels van de gemeente en de provincie. De beoordeling van deze locaties is gebaseerd op objectieve informatie waarbij is gekeken naar locaties met minimaal effect op de fysieke en sociale omgeving. Uit dit onderzoek blijkt dat er genoeg andere plekken zijn in Velsen (waaronder locaties op water) die geschikter zijn dan Velsen-Noord en De Elta en Handgraaf. Het beoordelingskader dat eerder door de gemeente Velsen is gebruikt, is beperkt en selectief en heeft slechts zes criteria. Bovendien zijn niet alle veelbelovende locaties onderzocht. De informatie vanuit de gemeente is beperkt, willekeurig en soms zelfs tegenstrijdig.

Onze conclusie
Er zijn voldoende redenen zijn om géén grootschalige bebouwing toe te staan op de locaties Handgraaf en De Elta. De beoogde omvang van het AZC zou een onherstelbare impact hebben op de cultuurhistorische en natuurlijke waarden van deze gebieden en onze sociale leefomgeving onmiskenbaar ontwrichten.

 

terug naar nieuwsoverzicht