Avonden direct omwonenden Boemel

Ondanks talloze brieven, mails en petities, voelen veel bewoners zich niet gehoord. Na veelvuldige verzoeken om centrale informatie heeft de gemeente op 18 en 19 december 2023 inloopavonden georganiseerd. Hiervoor waren echter alleen de directe omwonenden van het geplande AZC uitgenodigd. Aanleiding voor de gemeente was dat weinig direct omwonenden  zich hadden opgegeven voor de klankbordgroepen. Maar zorgen leven er zeker!

Image Description

Dat de direct omwonenden zicht zorgen maken, blijkt uit de petitie die 80 bewoners van het Van den Bergh van Eysingaplantsoen in oktober 2023 indienden bij de gemeente.  Maar dat betekent niet dat deze bewoners geen zorgen hebben, getuige de petitie die 80 bewoners van het Van den Bergh van Eysingaplantsoen in oktober 2023 indienden bij de gemeente.  Voorafgaand aan deze avonden werd gesuggereerd dat de gemeente omwonenden centraal op de hoogte zou brengen van de beschikbare informatie. Helaas gebeurde dat niet. Bewoners moesten zelf vragen stellen aan de wethouder en ambtenaren van de gemeente. Hierdoor was niet alle relevante informatie direct beschikbaar en werd de informatieavond opnieuw als onvoldoende ervaren.

Naderhand verklaarde de wethouder dat de avonden niet bedoeld waren om informatie te verstrekken, maar slechts om direct omwonenden de kans te geven zich aan te melden voor de klankbordgroep. Opnieuw gaf de gemeente geen gehoor aan de behoefte aan duidelijke informatie. De bijeenkomsten waren druk en chaotisch en het was moeilijk om vragen te stellen aan de wethouder, te midden van beveiligers en handhavers. Een aantal leden van onze stichting waren aanwezig als introducees van directe omwonenden. Naar onze mening leek de gemeente opnieuw weinig gehoor te geven aan de behoefte van de bewoners. De trein gaat onverstoord verder.

Op de avonden hoorden we de gemeente zeggen dat ze niet goed weten wat de bewoners nu willen. Dit verbaast ons. Bewoners hebben talloze brieven en mails verstuurd aan de gemeente. Onze standpunten zijn herhaaldelijk gecommuniceerd naar gemeente, COA en Samenspel en Opvang. Onze stichting is tegen bouw in BPL-gebied, pleit voor zorgvuldig locatie-onderzoek en staat voor proportionaliteit.

Gezien de opkomst, vooral van niet-genodigden die buiten de deur van de Boemel moesten blijven, leeft het onderwerp bij een groot aantal inwoners. Positief is dat onze stichting onder meer via de media opnieuw onze zorgen hebben kunnen uiten.  We willen alle aanwezige bewoners, zowel binnen als buiten, bedanken voor hun betrokkenheid en inbreng. Een speciaal woord van dank aan diegenen die spandoeken hebben verzorgd. Dat heeft onze zorgen visueel onderstreept.

terug naar nieuwsoverzicht