Klankbordgroepen van start

Op 15 januari start de gemeente Velsen eindelijk met het participatieproces. Naar onze mening in een bijzondere volgorde. Na een bijeenkomst in het Telstart stadion deze zomer, is herhaaldelijk gevraagd om een centrale bijeenkomst zodat alle inwoners tegelijkertijd, dezelfde informatie krijgen. Hier heeft de gemeente nog geen gehoor aan gegeven, maar gaat nu wel in vier kleine groepjes van 25 bewoners het gesprek aan met bewoners.

Image Description

Tijdens deze bijeenkomsten wil de wethouder en collega’s van samenspel Velsen praten over het onderzoek¬† naar de geschiktheid van de locaties De Elta en Handgraaf en de impact hiervan op de leefomgeving van de inwoners. De rol van de klankbordgroep is om met de gemeente mee te denken en hen te adviseren over het onderzoek. Daarnaast wil de gemeente samen kijken wat er nodig is om de opvang goed te laten verlopen voor zowel de inwoners van Santpoort-Zuid als de vluchtelingen.

Op 7 februari organiseert de gemeente een online bijeenkomst voor alle inwoners. Jammer, want niet iedereen heeft toegang tot een online omgeving. In mei wil de gemeente het traject afronden. Duidelijk is dat de omvang van het AZC geen onderdeel uitmaakt van de participatie. Het aantal van 200 bewoners is een feit en de samenstelling blijft onduidelijk. Ook blijven de afwegingskaders en de volledigheid van het locatie onderzoek tot dusver onduidelijk.

Klik hier voor de (beperkte) informatie en het participatieplan op de website van de gemeente.

terug naar nieuwsoverzicht