Stichting spreekt in bij Provinciale Staten

Op 15 januari 2024 heeft onze stichting Samen Santpoort-Zuid ingesproken bij de Commissie Ruimte van de Provinciale Staten Noord-Holland. Deze commissie behandelt onder andere verzoeken voor ontheffing van het Beschermd Provinciaal Landschap (BPL) en adviseert daarover aan Gedeputeerde Staten. Het inspreken was er vooral op gericht de provincie bewust te maken wat er aan de hand is in Santpoort-Zuid en wat naar onze mening haar taak daarbij is.

Image Description

Iedere spreker krijgt 3 minuten spreektijd. Omdat er veel vragen waren vanuit PS leden van verschillende fracties, hebben we uiteindelijk ruim 15 minuten tijd gekregen om onze standpunten onder de aandacht te brengen. De boodschap is goed overgekomen en een aantal partijen hebben inmiddels aanvullende schriftelijke vragen gesteld aan GS (het dagelijks bestuur van de Provincie).

Wat was onze boodschap?

Locaties de Elta en Handgraaf liggen in Beschermd Provinciaal landschap. Het inspreken richtte zich met name op de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een ontheffing te krijgen om te kunnen bouwen in BPL gebied. Onze stelling is dat de gemeente Velsen daar niet aan kan voldoen omdat er voldoende alternatieven zijn. Ook hebben we aangevoerd dat het niet zo kan zijn dat de besluitvorming via “achterkamertjes” gaat. We hebben namelijk concrete aanwijzingen dat daarop wordt ingezet. Besluitvorming moet openbaar en transparant plaatsvinden. Zeker bij een gevoelig onderwerp als opvang van vluchtelingen en het ruimtebeslag wat daarbij komt kijken. Kortom:

  • Een groot AZC bouwen in BPL kan niet, omdat er buiten BPL alternatieven zijn.
  • Bouwen kan alleen met een ontheffingsverzoek beoordeeld door GS.
  • Een dringend beroep op Provinciale Staten (commissie Ruimte) om bij dit dossier nóg kritischer te zijn dan gebruikelijk en zelf een expliciete rol te nemen.

Gesprek provincie
Los van het inspreken hebben we al eerder een WOO verzoek gedaan om inzicht te krijgen in alle informatie en correspondentie tussen de provincie en gemeente over dit onderwerp. Eind januari vindt hierover een gesprek plaats met de provincie.

terug naar nieuwsoverzicht