Onze stichting in het zicht

De komst van een eventueel grootschalig AZC in de naaste omgeving staat nog niet bij iedereen duidelijk op het netvlies. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners, ook in de naaste omgeving van Santpoort-Zuid, op de hoogte zijn van de plannen. Daarom start stichting Samen Santpoort Zuid op 25 januari a.s. een bewustwordingscampagne.

Image Description

Er is een AZC appgroep waar ruim 350 bewoners aan deelnemen. Onze stichting heeft deze zomer huis aan huis een brief verspreid en verstuurt regelmatig online nieuwsbrieven. Inmiddels steunen 280 donateurs onze stichting. Maar met 3.385 inwoners in Santpoort-Zuid is er ruimte voor groei. Bovendien is er meer (financiële) steun nodig om onze doelen te bereiken.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich bewust zijn van de plannen en de impact op de (sociale) leefomgeving, start onze stichting een campagne.  Dit doen we door het plaatsen van banners, posters en borden in de omgeving. Heeft u vragen of wilt u meedoen? Stuur ons een e-mail.

Informatiebijeenkomst stichting

Dit voorjaar organiseert onze stichting een bewonersbijeenkomst waarin we onze stichting en haar bestuur nader voorstellen en onze plannen voor 2024 nader zullen toelichten.

 

terug naar nieuwsoverzicht