Stichting start bewustwordingscampagne

P E R S B E R I C H T

Het verzet tegen de gemeenteplannen voor de bouw van een grootschalig AZC in Santpoort-Zuid groeit. Dit komt voornamelijk door het ontbreken van eenduidige en heldere informatie van de gemeente Velsen richting haar inwoners.

Image Description

Al driekwart jaar dringt Stichting Samen Santpoort-Zuid aan op een centrale, transparante informatiebijeenkomst voor alle inwoners. Tot de dag van vandaag blijft de informatievoorziening vanuit de gemeente echter zeer beperkt, onduidelijk en bereikt de meeste inwoners niet. Slechts 100 bewoners kunnen deelnemen aan klankbordgroepen die begin 2024 zijn gestart. Bijna een jaar na het bekend worden van de plannen organiseert de gemeente op 7 januari een online bijeenkomst. Helaas, want dit is niet voor iedereen bereikbaar.

De meeste bewoners én onze stichting zijn niet tegen een AZC, mits kleinschalig, mét draagvlak en passend in de omgeving. Om de bewustwording in de omgeving over de grootschalige plannen van de gemeente te vergroten, is Stichting Samen Santpoort-Zuid een campagne gestart.

Lees hier het totale persbericht

 

terug naar nieuwsoverzicht