Terugblik eerste klankbordgroepen

Op 15, 18, 22 en 27 januari vonden de startbijeenkomsten van de klankbordgroepen plaats. Circa 100 mensen verdeeld over vier groepen gingen in gesprek met de gemeente. De samenvatting van deze vier klankbordgroepen voor de raad was echter uiterst teleurstellend. Bovendien wachten de leden van de klankbordgroep nog steeds op de uitnodiging voor de tweede bijeenkomst, terwijl het hele traject in mei van dit jaar afgerond moet zijn. 

Image Description

Het lage niveau van de samenvatting (met nauwelijks tot geen inhoud) geeft aan met wat voor een summiere informatie de raadsleden worden ingelicht. Acht uur klankbordsessies bij elkaar samengevat in één zin: “Tijdens de bijeenkomsten stelden de aanwezigen heel veel vragen. Veel vragen gingen over de schaalgrootte, veiligheid, de doelgroep, het onderzoek en het proces.”

Het doel van de klankbordgroep is door de gemeente Velsen (op basis van Raadsbesluiten die de Wethouder uitvoert) beperkt tot het bieden van inzichten en advies om de opvang soepel te laten verlopen. Zowel voor de inwoners van Santpoort-Zuid als voor de vluchtelingen. Hiermee anticipeert Velsen al op de locaties Handgraaf en sportpark De Elta in Santpoort-Zuid, nog voordat er een officieel raadsbesluit is genomen. En vooruitlopend op de uitkomsten van het locatie onderzoek.

Kortom, het gaat niet om de vraag te gaan óf er een AZC in Santpoort-Zuid komt. Aan de oproep tot kleinschaligheid wordt voorbij gegaan. Santpoort-Zuid heeft de “draagkracht” aldus de wethouder. En een raadslid uit Velsen-Noord die de gemeente tijdens een interview aanspreekt op het niet nakomen van beloftes over de einddatum van het schip Ocean Majesty, meldt over een AZC in Santpoort-Zuid; “ach, wat weten jullie nu van overlast in Santpoort-Zuid”.  Deze uitspraken lijken tekenend voor het participatieproces, er wordt voorbij gegaan aan de belangen van de bewoners én de asielzoekers.

terug naar nieuwsoverzicht