Wat kunt u zelf doen?

Onze stichting bestaat uit 4 bestuursleden, 11 kernleden en vele vrijwilligers die zich naast hun dagelijkse werkzaamheden inzetten voor de woongemeenschap Santpoort-Zuid. Dat is een relatief klein team voor een grote hoeveelheid werk. U hulp is dus zeer welkom!

Image Description

Dossier en rechtsbijstand 

Zorg er ervoor dat uw eigen dossier alvast op orde is. Maak een overzicht welke brieven en e-mails u tot nu toe stuurde en welke reactie daar op kwam. Neem ook alvast contact op met uw rechtsbijstandverzekering om te vragen wat zij kunnen betekenen zodra er een besluit ligt en we eventueel over moeten gaan tot juridische stappen.

Uw hulp

Naast uw financiële steun kunt u ons helpen met acties zoals:

  • Bijwonen (openbare) raadvergaderingen als het onderwerp AZC op de agenda staat.
  • Brieven schrijven aan raadsleden.
  • Contact zoeken met raadsleden en de bezwaren en noodzaak van zorgvuldige participatie benadrukken. Vooral CDA, D’66 en GroenLinks/PvdA zijn vóór het AZC in Santpoort-Zuid.
  • Zorg dat eventuele bezwaren, vragen en zorgen bekend worden bij Team Opvang en/of de raadsleden met een afschrift naar de griffie. De griffie moet uw bericht publiceren bij de ingekomen stukken. Dit gebeurt altijd anoniem en is belangrijk voor de transparantie van het proces. Check de publicatie en herinner de griffie als publicatie niet is gebeurd.
  • De gemeente verstuurt bewoners enquêtes. Sla de antwoorden op. Let op: vul uiterlijk woensdag 6 maart de brede enquête in!
  • Bent u afgewezen voor de klankbordgroepen? Laat ons dit weten.
  • Lees de informatie en documenten die wij verzameld hebben.
  • Bekijk de “informatieboom” door en voor onze bewoners met een duidelijk overzicht van de gebeurtenissen in de tijd en bijbehorende informatie.
  • Voelt u zicht niet gehoord? Laat dat weten tijdens het participatietraject en bewaar de afschriften van uw e-mails, brieven etc.
  • Heeft u vragen over de participatie of wat er met uw deelname wordt gedaan? Stuur je bericht of mail ook door aan onze stichting.

 

terug naar nieuwsoverzicht