Bezwaar WOZ-beschikking

Onlangs heeft u de jaarlijkse belastingaanslag van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning met waardepeildatum 01-01-2023 vermeld staat. U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze WOZ-waarde zoals aangegeven in de WOZ-beschikking. Onze stichting adviseert u dit te doen als voorbereiding op een eventuele planschadeclaim.

Image Description

Als u bezwaar maakt tegen het aanslagbiljet of de WOZ-waarde, moet u wel gewoon betalen. De gemeente heeft tot het eind van het jaar waarin u het bezwaar indient de tijd om uitspraak te doen. Deze termijn mag de gemeente eenzijdig met zes weken verlengen, zolang ze u daar wel vooraf over informeert.

Stichting Samen Santpoort-Zuid adviseert iedereen bezwaar in te dienen. Dit moet binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking gebeuren. U kunt dit bezwaar zelf indienen bij de gemeente. Daarnaast zijn er gespecialiseerde bedrijven die dit bezwaar namens u kunnen indienen, waarbij de gemeente wettelijk verplicht is om deze kosten te vergoeden. Deze bedrijven regelen alles voor u en alle kosten worden door de overheid vergoed, terwijl 100% van de eventuele belastingverlaging voor u is.

Naast directe voordelen zoals vermindering van uw inkomstenbelasting, waterschapsheffing en onroerendezaakbelasting (OZB), is de achterliggende gedachte van onze stichting voor deze oproep de voorbereiding op planschade. In uw bezwaar kunt u vermelden dat u bezwaar maakt met het oog op de plannen van de gemeente voor een AZC in Santpoort, waardoor de waarde van uw woning naar verwachting met 8 tot 10% zal dalen. Door een eerlijke toekenning van de WOZ-waarde versus de huidige WOZ-waarde kunt u dit met deze waardedaling ook aantonen en bent u voorbereid mocht het tot een planschadeclaim komen.

 

 

terug naar nieuwsoverzicht