Reactie uitzending Nieuwsuur

Naar aanleiding van een recente verklaring van de gemeenteraad van Velsen heeft de redactie van “Nieuwsuur” contact gezocht met de Stichting Samen Santpoort-Zuid, met het verzoek om mee te werken aan een reportage over de discussie over opvang. Na overleg heeft ons bestuur besloten gehoor te geven aan het verzoek. De rapportage over de “hoog oplopende emoties” in Velsen is gisterenavond uitgezonden.

Image Description

Directe aanleiding voor de reportage van Nieuwsuur werd geïnitieerd door een artikel in de “IJmuider Courant”, waarin melding werd gemaakt van persoonlijke bedreigingen. Aanvankelijk was onze stichting terughoudend om mee te werken omdat we niet precies wisten hoe de kwestie belicht zou worden. Toch hebben we ervoor gekozen om het eerlijke verhaal verder toe te lichten. Hiermee is een weloverwogen risico genomen. Helaas zijn de standpunten van bewoners onvoldoende belicht in de uitzending.

Democratisch proces 

De uitzending behandelde echter voornamelijk de intimidatie van raadsleden. Ondanks dat we hier nadrukkelijk afstand van nemen, is onze stichting van mening dat het meer had moeten gaan over de invloed van de overheid op het democratische proces. Helaas hebben de programmamakers gekozen hier geen aandacht aan te besteden. Ook het onderwerp kleinschaligheid, waarover we uitgebreid hebben gesproken tijdens ons interview, kwam niet aan de orde.

Kleinschalige opvang

Vluchtelingenwerk Nederland pleit al geruime tijd voor actieve bevordering van duurzame kleinschalige opvang. Echter, het COA heeft plannen om in 2024 slechts 20 kleinschalige opvanglocaties te realiseren. Zou de wethouder bereid zijn het COA te verzoeken de ambitie voor 2025 aanzienlijk te verhogen? Asielcentra met meer dan 200 opvangplekken hebben een grote impact op de leefomgeving van directe omwonenden. De politie van Velsen heeft daarbij aangegeven dat zij niet over voldoende capaciteit beschikt om de openbare orde te handhaven bij de instroom van dergelijke aantallen.

terug naar nieuwsoverzicht