ANBI-status toegekend

Stichting Samen Santpoort-Zuid heeft met terugwerkende kracht per 30-08-2023 van de de belastingdienst een ANBI-status gekregen. Dit betekent dat onze stichting is aangemerkt als instelling die zich inzet voor het algemeen belang. Met voor onze donateurs als voordeel dat zij hun giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Image Description

Om in aanmerking te komen voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status moet een instelling voldoen aan de voorwaarden van de belastingdienst. Zo kan een stichting alleen een ANBI krijgen, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten. Een stichting met een ANBI-status betaalt geen erf- of schenkbelasting. Bovendien is het voordelig voor donateurs omdat de giften aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Controleer de voorwaarden
Wilt u een donatie doen en deze aftrekken van de belasting? Controleer voor uw aangifte of de donatie voldoet aan de voorwaarden voor belastingaftrek. Zo zijn contante giften sinds 2021 niet meer aftrekbaar. Voor het aftrekken van periodieke giften gelden andere voorwaarden dan voor het aftrekken van niet-periodieke giften. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Onze doelstellingen, activiteiten en beleidsplan leest u hier. Ons fiscaal nummer (RSIN- of ANBI-nummer) is: 8655.22.042.

 

terug naar nieuwsoverzicht