Vraagtekens opzet enquête

Bewoners hebben in februari het verzoek gekregen van de gemeente om de vragenlijst “onderzoek AZC locatie in Santpoort-Zuid” in te vullen. Na analyse hebben we helaas moeten concluderen dat de opzet van de vragenlijst te wensen overlaat. Dit kan leiden tot onbetrouwbare onderzoeksresultaten. Onze stichting heeft hierover een mail verstuurd aan de raad.

 

Image Description

De vragenlijst van het haalbaarheidsonderzoek, zoals verstuurd naar de inwoners van Santpoort-Zuid, heeft naar onze mening een sturend karakter gericht op een grootschalig AZC op de gemeentelijke voorkeurslocatie: Handgraaf en sportpark De Elta. Dit kan leiden tot onbetrouwbare onderzoeksresultaten. Als gevolg hiervan kunnen raadsleden mogelijk geen juist beeld vormen van het draagvlak voor een AZC in Santpoort-Zuid. Om verschillende redenen vinden wij de kwaliteit van de enquête onvoldoende.

Verkeerde timing
De enquête is verstuurd vlak voor de voorjaarsvakantie. Dit komt niet overeen met de gangbare onderzoek principes om zoveel mogelijk respondenten de tijd te geven om te reageren. Ook de verlenging van de inzendtermijn, van slechts één extra dag, is via de nieuwsbrief gecommuniceerd tijdens de vakantie. Dit is inadequaat en benadeelt de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Incomplete vragenlijst
Belangrijke vragen over veiligheid, de impact van een groot aantal asielzoekers in de kleine dorpskern en de voorkeur voor kleinschalige opvang en proportionaliteit ontbreken. Ook informeert de gemeente niet volledig en zelfs misleidend over de omvang en duur van het voorgestelde AZC.

Sturende vragen
De vraagstelling van de gemeente Velsen is duidelijk sturend en sluit bepaalde respondenten uit die geen concrete ervaring hebben met asielzoekers.

Statement Raad
Terwijl het onderzoek nog liep heeft de gemeente een statement uitgebracht over de vermeende intimidatie en bedreigingen. Voor de duidelijkheid; onze stichting keurt elke vorm van intimidatie en bedreiging nadrukkelijk af. Wel kan de gegenereerde aandacht in de media voor dit onderwerp van invloed zijn op de respons en beantwoording van de vragen.

Enquête Velsen-Noord hergebruikt
De enquête uit Velsen-Noord is hergebruikt, terwijl deze naar onze mening niet geschikt is voor de situatie in Santpoort-Zuid. Kortom, de aanpak van de gemeente Velsen in dit onderzoek getuigt niet van professionaliteit. Het ontbreekt aan objectiviteit en transparantie in het onderzoeksproces. Wij maken ons daarom zorgen over de wijze waarop de gemeente haar onderzoeksinstrumenten inzet voor de besluitvorming rondom dit dossier.

terug naar nieuwsoverzicht