Brief aan Raad

Vandaag heeft onze stichting een brief aan de griffie gestuurd voor de raadsvergadering over de opvang in Kennemerland op 11 april a.s. Deze brief is bedoeld als constructieve bijdrage aan het openbare debat over de plannen voor opvang van asielzoekers op de langere termijn binnen de gemeente Velsen.

Image Description

Onze stichting benadrukt nogmaals dat wij het voornemen van de gemeente Velsen steunen om te voldoen aan de taakstelling voor de opvang van asielzoekers. Die taakstelling (261 in 2023) is gewijzigd (377 in 2024) door instroom die we niet kunnen beïnvloeden. In deze brief zetten we onze bevindingen nog eens goed op een rij en plaatsen we de diverse informatie rond de plannen voor een AZC in Santpoort-Zuid in perspectief.

Met bijna 400 donateurs wordt onze stichting een steeds sterkere vertegenwoordiging van Santpoort-Zuid. Ook de kernen Haarlem-Noord, Bloemendaal-Noord en Santpoort-Noord tonen inmiddels interesse en sluiten zich bij ons aan.

Aantallen, locatie-onderzoek en oplossingsrichting

De complete brief kunt u hier lezen. Samengevat gaat de brief uitgebreid in op de onderstaande punten.

  • Indien maximum 200 opvangplaatsen werkelijk een maximum is, dan is meer dan één locatie nodig om aan de taakstelling te voldoen.
  • Het locatie-onderzoek heeft zoveel gebreken en inconsistenties dat het niet kan worden gebruikt.
  • Oplossingsrichting: duurzame opvang met draagvlak door meerdere kleinschalige locaties.

Onze vragen aan de Raad

Kort samengevat vragen wij de raadsleden in de brief:

  • Of ze er op toe willen zien dat de gemeente zich houdt aan wetten en regels die er zijn om de burger te beschermen (o.a. tegemoetkomen aan WOO verzoeken binnen de wettelijke termijn).
  • Een onderzoek van meerdere locaties van 50-100 plekken zodat ook opvang van (meer dan) 377 plekken mogelijk is. Naast de twee beoogde locaties worden er nu geen andere locaties serieus onderzocht.
  • Geef het College opdracht om met COA in gesprek te gaan over pilots voor kleinschalige opvang in de gemeente Velsen.  Wij zijn bereid daar als Stichting een constructieve rol in te spelen
  • Maak een herstart met dit hele dossier en begin op een constructieve manier van voren af aan. De tegenslagen stapelen zich onophoudelijk op. Geef opdracht aan het College te stoppen met doelredenaties en gelegenheidsargumenten. Verdergaan op deze manier zal de weerstand alleen maar vergroten.

Na de uitzending in Nieuwsuur op 15 maart jl. hebben diverse Raadsfracties ons uitgenodigd voor een gesprek. Onze stichting waardeert die constructieve houding en maakt ook graag gebruik van deze uitnodigingen.

terug naar nieuwsoverzicht