Kwaliteit locatieonderzoek schiet tekort

Vandaag heeft onze stichting een brief verstuurd aan de Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland over het locatie-onderzoek van de gemeente voor een asielzoekerscentrum in Velsen. Onze stichting heeft namelijk sterke aanwijzingen dat de kwaliteit van dit locatie-onderzoek te kort schiet.

Image Description

Locaties Handgraaf en de Elta in Santpoort-Zuid zijn aangemerkt als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Om  toestemming te mogen geven voor het bouwen van een AZC (nieuwe stedelijke ontwikkeling) in BPL moet de gemeente aan diverse voorwaarden voldoen. Onder andere moet worden aangetoond dat er geen reële alternatieve locaties zijn. Wij hebben echter sterke aanwijzingen dat de kwaliteit van het locatieonderzoek te wensen over laat. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • het niet aanpassen van de benodigde perceeloppervlakte aan het nieuwe (lagere) aantal
    opvangplekken van 200.
  • het hanteren van niet volledige/correcte aanwezige perceeloppervlaktes.
  • het hanteren van ad-hoc criteria die niet voor elk perceel lijken te gelden.
  • het benoemen van alternatieve gebruiksdoelen die óf in de (verre) toekomst liggen óf door de
    gemeente zelf in 2023 niet meer van toepassing zijn verklaard, waardoor deze alternatieve
    gebruiksdoelen niet (meer) in de weg (kunnen) staan van de realisatie van een AZC.

Onze stichting heeft de provincie gevraagd erop toe te zien dat de basiscriteria consistent worden toegepast en dat als gevolg daarvan een aantal locaties weer aan de lijst worden toegevoegd. Op deze manier kunnen kansrijke locaties objectief beoordeeld worden.

Lees hier de brief.

terug naar nieuwsoverzicht