Conclusies concept locatieonderzoek toch openbaar

De aanhouder wint! Na het indienen van een bezwaarschrift, heeft de provincie alsnog besloten om de onleesbaar gemaakte conclusies van het concept locatie-onderzoek van adviesbureau Sweco voor een asielzoekerscentrum in Velsen vrij te geven.

Image Description

 

Vlak voor de digitale informatiebijeenkomst van de gemeente Velsen begin februari j.l. wisten we via een WOO-verzoek de hand te leggen op het concept locatieonderzoek van Sweco. Tot onze verbazing was een deel van de informatie, waaronder de conclusies, zwartgelakt. De gemeente gaf aan dat dit een keuze was van de provincie, maar al snel bleek dat het onleesbaar maken op verzoek van de gemeente was gedaan. Als reden werd onder meer aangegeven dat het onderzoek nog in de conceptfase is en dat openbaarmaking van het rapport het goed functioneren van de gemeente kan schaden en van invloed kan zijn op de verdere besluitvorming.

Succesvol bezwaarschrift

Wij zien rond het AZC-dossier een steeds terugkerend patroon van incomplete en onduidelijke informatie. Omdat het niet eerlijk en transparant is om een deel van het onderzoek onleesbaar te maken, is half februari een bezwaarschrift ingediend. Met resultaat, want de provincie heeft onlangs alsnog besloten om de conclusies uit het onderzoek vrij te geven. U vindt ze in aan het einde van document nummer 30 + 31. Omdat het rapport nog een concept is, heeft de gemeente een disclaimer afgegeven. Deze vindt u in het nieuwe besluit.

 

terug naar nieuwsoverzicht