Kwart ingekomen stukken niet openbaar

Tegen de verzoeken van onze advocaat in, zijn nog steeds niet alle ingekomen stukken rond het AZC in Santpoort-Zuid gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen. Terwijl de gemeente wél in de Jutter propageert dat alle brieven en mails voor iedereen te lezen zijn. Dit is onjuist en kwalijk. Uit analyse blijkt 27% van de ingekomen stukken nog steeds niet openbaar is geplaatst.

Image Description

In De Jutter van 16 mei meldt de gemeente in een advertentie dat iedereen alle ingekomen stukken kan inzien over de plannen voor een AZC in Santpoort-Zuid. Uit een analyse blijkt helaas dat 109 brieven en e-mails van de laatste 12 maanden niet zijn gepubliceerd. Dit is kwalijk, omdat bewoners in hun brieven vanaf 2023 al waarschuwden voor de situatie die zich nu voltrekt. Door het incomplete en onjuiste verkenningsonderzoek en de gebrekkige informatie/participatie is een weg ingeslagen die telkens weer stagneert en alleen maar tot vertraging leidt.

Brief advocaat

Nadat de plannen voor een potentieel AZC in Santpoort-Zuid in mei 2023 bekend werden, heeft een groot aantal inwoners brieven en mails geschreven. Al eerder bleek dat een deel van de brieven niet werd gepubliceerd. Daarom werd de gemeente in januari 2024 door onze advocaat gesommeerd alsnog te zorgen voor volledige publicatie.

Nog steeds incompleet

Sindsdien worden uw brieven en e-mails in de meeste gevallen wel (anoniem) openbaar gemaakt, maar nog steeds blijken niet alle ingekomen stukken toegankelijk. Dit is belangrijk en nog steeds actueel, omdat u in uw brieven ook al waarschuwde voor:

  • De zoektocht naar een AZC-locatie in Velsen loopt enorme en onnodige vertraging op
  • De raad kan nog steeds geen besluit over de locatie nemen
  • Daarom moet de boot in Velsen-Noord veel langer liggen dan beloofd.

Reactie gemeente

De griffie erkent dat het klopt dat er 109 ingezonden brieven niet openbaar zijn. Dit zou met name komen omdat er tot december 2023 geen toegang was tot de “anonimiseer-tool”, een aantal bewoners geen toestemming gaf voor publicatie en dat de stukken handmatig ingevoerd worden en er in een enkel geval vergissingen kunnen worden gemaakt.

Ondanks dat de griffie inmiddels al enige tijd beschikt over de “anonimiseer-tool” (zwartlakken), is in overleg met de raad in januari 2024 besloten dat oudere stukken niet alsnog anoniem geplaatst worden. Dit is opmerkelijk aangezien de raadsleden een maand later landelijk hun beklag deden over de toon van een aantal ingekomen stukken.

 

terug naar nieuwsoverzicht