Onterecht toegepaste criteria locatie-onderzoek

Deze week heeft Stichting Samen Santpoort-Zuid een tweede brief verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland over het lopende locatie-onderzoek voor een AZC in Velsen. De Stichting is namelijk van mening dat door het hanteren van zelf toevoegde en niet vereiste (COA) criteria, het aantal mogelijke locaties onterecht kunstmatig wordt beperkt.

Image Description

In het locatie-onderzoek zijn twee basiscriteria toegevoegd die niet in lijn zijn met de eisen en wensen van het COA en de opdracht van de Raad. Dit betekent dat reële locaties in de eerste fase van het onderzoek onterecht afvallen en niet worden meegenomen worden in stap 2 van het onderzoek. In de tweede fase worden de locaties getoetst op “verdiepende” criteria.

Basiscriterium perceelgrootte 

Zelfs als het Functionele Programma van Eisen van het COA ruim geïnterpreteerd wordt, is een perceeloppervlakte van 1,0 hectare ruim voldoende voor het realiseren van een AZC met 200 opvangplekken. Bij deze omvang is rekening gehouden met voldoende ruimte voor parkeren, speelplaats en een sportveld. De gemeente hanteert echter een oppervlakte van 1,2 hectare als zogenaamd “knock-out” criterium. Dit betekent dat locaties kleiner dan 1,2 hectare direct afvallen in de eerste fase van het onderzoek.

Basiscriterium “in of aan de rand van een woonwijk”

Tevens is ten onrechte “in of aan de rand van een woonwijk” als basiscriterium meegenomen in het onderzoek. Ook dit criterium valt niet onder de opdracht van de Raad en is geen wens/eis vanuit het COA.

Sturing op Handgraaf en De Elta

Door de hierboven genoemde criteria als randvoorwaarden te stellen, wordt het aantal alternatieven voor het bouwen in BPL ten onrechte beperkt. Bouwen in BPL is namelijk alleen mogelijk wanneer er geen reële alternatieven zijn. Wij kunnen niet anders concluderen dat dit komt omdat de gemeente voorafgaand aan het onderzoek een voorkeur heeft uitgesproken voor een locatie in Santpoort-Zuid, in Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL).

Bijdragen aan asielvraagstuk

Onze stichting is niet tegen opvang in Santpoort-Zuid. Ook wij willen bijdragen aan het oplossen van het asielvraagstuk in Nederland. Echter, de beste manier om dit in te vullen is in onze ogen: proportioneel en met respect voor het (beschermde) landschap en de sociale structuur van de betreffende gemeenschappen.

LEES HIER DE COMPLETE BRIEF

terug naar nieuwsoverzicht