Gesprek wethouder en SWECO onderzoek gepubliceerd

Op 12 juni bracht het bestuur van Stichting Samen Santpoort-Zuid een bezoek aan het gemeentehuis. Op uitnodiging van Wethouder Smeets werd het gesprek aangegaan over de onduidelijkheden die er heersen en het verloop van het onderzoek. Inmiddels is ook het SWECO onderzoek gepubliceerd met nieuwe mogelijke locaties.

Image Description

De wethouder gaf toe dat er aanvankelijk onvolledige informatie is verstrekt, maar spreekt namens de gemeente nu uit dat men het verloop van het onderzoek wel goed vindt verlopen. Onze stichting heeft haar verschil van inzicht op het goed verlopen van het proces uitgelegd en verwezen naar de publicatie in de IJmuider Courant van 11 juni jl. en de brief die namens ruim 70 deelnemers van de Klankbordgroepen is gestuurd (waar in het artikel naar wordt verwezen).

Sweco rapport gepubliceerd

Inmiddels is het SWECO rapport gepubliceerd via een nieuwsbrief van Team Opvang. Zie voor de volledige inhoud het Collegebericht en het SWECO-onderzoek. In het kort; uit dit onderzoek kwamen nieuwe mogelijke locaties in beeld, waaronder Waterloo in Driehuis, de Santpoortse Dreef en de Paramaribostraat in Santpoort-Noord. Hierdoor zijn er nu vijf mogelijke voorkeurslocaties, inclusief de Elta en Handgraaf in Santpoort-Zuid. Deze laatste twee en de Santpoortse Dreef liggen in beschermd landschap. SWECO geeft aan dat de locaties in Santpoort-Noord en Driehuis de voorkeur hebben (in ruimtelijke zin), aangezien deze niet in beschermd landschap liggen. De gemeente vindt dat de locatie Waterloo in Driehuis logischerwijs zou moeten worden ontzien omdat daar al de opvang van de minderjarige asielzoekers plaatsvindt. Los van de vraag hoe lang dat zal zijn.

Stichting Samen Santpoort-Zuid gaat dit onderzoek nauwkeurig analyseren. Zo lijkt het er bijvoorbeeld op dat door recente ontwikkelingen met betrekking tot de NNN-status van Action Planet deze locatie meer mogelijkheden biedt dan nu in het SWECO-rapport is weergegeven.

KBG-bijeenkomst SWECO onderzoek

Aanstaande maandag 17 juni 2024 krijgen de klankbordgroep-leden toelichting op het SWECO onderzoek. De bijeenkomst zal vanwege de te verwachten grote opkomst in het Ichtus College worden gehouden.

Tijd        : 19.00 – 21.15 uur, inloop vanaf 18.30 uur
Locatie  : Ichthus Lyceum, Wolff en Dekenlaan 1 in Driehuis

Slotbijeenkomst uitgesteld

Met de nieuwe inzichten uit het SWECO onderzoek, gaat het college eerst met de gemeenteraad in gesprek voordat men het locatie-onderzoek en het participatietraject in Santpoort-Zuid wil afronden. Daarom is de slotbijeenkomst met de klankbordgroep uitgesteld tot nader order. Het bestuur van de Stichting Samen Santpoort-Zuid steunt het uitstellen van de slotbijeenkomst totdat er duidelijkheid is over de locatiekeuze voor opvang in Velsen.

 

terug naar nieuwsoverzicht