Gesprek wethouder en SWECO onderzoek gepubliceerd

Op 12 juni bracht het bestuur van Stichting Samen Santpoort-Zuid een bezoek aan het gemeentehuis. Op uitnodiging van Wethouder Smeets werd het gesprek aangegaan over de onduidelijkheden die er heersen en het verloop van het onderzoek. Inmiddels is ook het SWECO onderzoek gepubliceerd met nieuwe mogelijke locaties.

Driekwart deelnemers geen vertrouwen in participatietraject

Op 4 juni hebben 72 klankbordgroep-leden de Raad geïnformeerd over op het verloop van het participatieproces rond het AZC in Santpoort-Zuid. Dit mede naar aanleiding van de mediacampagne van de gemeente waarin naar de mening van de klankbordgroep-leden een foutief beeld wordt geschetst van het proces. Minimaal driekwart van de KBG-leden ervaart de participatie als uiterst onzorgvuldig en onbevredigend. De onjuiste weergave in de raadsvergaderingen, raadsinformatiebrieven en media maken dat het vertrouwen van deze KGB-leden nu tot een dieptepunt is gedaald.

Onterecht toegepaste criteria locatie-onderzoek

Deze week heeft Stichting Samen Santpoort-Zuid een tweede brief verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland over het lopende locatie-onderzoek voor een AZC in Velsen. De Stichting is namelijk van mening dat door het hanteren van zelf toevoegde en niet vereiste (COA) criteria, het aantal mogelijke locaties onterecht kunstmatig wordt beperkt.

Save the date: borrel 13 september

!! SAVE THE DATE !! Stichting Samen Santpoort-Zuid-borrel organiseert op vrijdag 13 september 2024 een borrel voor al haar donateurs en andere bewoners die ons steunen. Wij maken graag kennis, praten u bij en kijken vooruit!

Kwart ingekomen stukken niet openbaar

Tegen de verzoeken van onze advocaat in, zijn nog steeds niet alle ingekomen stukken rond het AZC in Santpoort-Zuid gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen. Terwijl de gemeente wél in de Jutter propageert dat alle brieven en mails voor iedereen te lezen zijn. Dit is onjuist en kwalijk. Uit analyse blijkt 27% van de ingekomen stukken nog steeds niet openbaar is geplaatst.