Raadsessie 19 oktober

Bij de Beeldvormende en Adviesvormende raadsessie van 19 oktober was een afvaardiging van ons bestuur aanwezig. We hebben er bewust voor gekozen voorafgaand aan deze vergadering een brief te sturen aan B&W en de raad. Ook tijdens deze raadsvergadering werd onze indruk weer bevestigd: wanneer we niets doen, komt er een grootschalig (300 of meer) AZC op locatie De Elta en Handgraaf. Er is naar onze mening sprake van een sterke tunnelvisie waar niet vanaf wordt geweken.