Overzicht besluitvormingsproces onderzoeksfase incl. participatieproces

Participatieplan gemeente Velsen onderzoek AZC Santpoort-Zuid

Collegebericht stand van zaken onderzoek opvang vluchtelingen

Locatieverkenning versie 2 | zoals gedeeld met de Raad

Locatieverkenning gemeente Velsen versie 1