ANBI-status toegekend

Stichting Samen Santpoort-Zuid heeft met terugwerkende kracht per 30-08-2023 van de de belastingdienst een ANBI-status gekregen. Dit betekent dat onze stichting is aangemerkt als instelling die zich inzet voor het algemeen belang. Met voor onze donateurs als voordeel dat zij hun giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Reactie uitzending Nieuwsuur

Naar aanleiding van een recente verklaring van de gemeenteraad van Velsen heeft de redactie van “Nieuwsuur” contact gezocht met de Stichting Samen Santpoort-Zuid, met het verzoek om mee te werken aan een reportage over de discussie over opvang. Na overleg heeft ons bestuur besloten gehoor te geven aan het verzoek. De rapportage over de “hoog oplopende emoties” in Velsen is gisterenavond uitgezonden.

Bezwaar WOZ-beschikking

Onlangs heeft u de jaarlijkse belastingaanslag van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning met waardepeildatum 01-01-2023 vermeld staat. U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze WOZ-waarde zoals aangegeven in de WOZ-beschikking. Onze stichting adviseert u dit te doen als voorbereiding op een eventuele planschadeclaim.

Reactie statement gemeenteraad

Op 29 februari publiceerden de gemeenteraadsleden een statement naar aanleiding van de vele reacties op het onderzoek naar een mogelijk AZC in Santpoort-Zuid. Stichting Samen Santpoort-Zuid heeft een reactie aan de raad gestuurd naar aanleiding van dit statement.

Nieuwe website live

Onze stichting groeit. Inmiddels steunen ruim 280 donateurs onze doelen en werkzaamheden. Hierbij hoort ook een verdere professionalisatie van onze communicatie. Daarom is deze week onze nieuwe website live gegaan met bijbehorend nieuw logo dat staat voor samenwerking, cohesie, bescherming en respect.

Onze stichting in het zicht

De komst van een eventueel grootschalig AZC in de naaste omgeving staat nog niet bij iedereen duidelijk op het netvlies. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners, ook in de naaste omgeving van Santpoort-Zuid, op de hoogte zijn van de plannen. Daarom start stichting Samen Santpoort Zuid op 25 januari a.s. een bewustwordingscampagne.

Stichting spreekt in bij Provinciale Staten

Op 15 januari 2024 heeft onze stichting Samen Santpoort-Zuid ingesproken bij de Commissie Ruimte van de Provinciale Staten Noord-Holland. Deze commissie behandelt onder andere verzoeken voor ontheffing van het Beschermd Provinciaal Landschap (BPL) en adviseert daarover aan Gedeputeerde Staten. Het inspreken was er vooral op gericht de provincie bewust te maken wat er aan de hand is in Santpoort-Zuid en wat naar onze mening haar taak daarbij is.

Klankbordgroepen van start

Op 15 januari start de gemeente Velsen eindelijk met het participatieproces. Naar onze mening in een bijzondere volgorde. Na een bijeenkomst in het Telstart stadion deze zomer, is herhaaldelijk gevraagd om een centrale bijeenkomst zodat alle inwoners tegelijkertijd, dezelfde informatie krijgen. Hier heeft de gemeente nog geen gehoor aan gegeven, maar gaat nu wel in vier kleine groepjes van 25 bewoners het gesprek aan met bewoners.

Avonden direct omwonenden Boemel

Ondanks talloze brieven, mails en petities, voelen veel bewoners zich niet gehoord. Na veelvuldige verzoeken om centrale informatie heeft de gemeente op 18 en 19 december 2023 inloopavonden georganiseerd. Hiervoor waren echter alleen de directe omwonenden van het geplande AZC uitgenodigd. Aanleiding voor de gemeente was dat weinig direct omwonenden  zich hadden opgegeven voor de klankbordgroepen. Maar zorgen leven er zeker!