Voorbereiding juridische stappen

We bevinden ons in de volgende fase van het onderzoek en participatieproces en een besluit van de gemeenteraad over het AZC in Santpoort-Zuid is aanstaande. In april worden de verschillende onderwerpen in de klankbordgroepen van de gemeente besproken. Hierna wordt het definitieve participatieverslag aan de gemeenteraad gepresenteerd. Onze stichting heeft echter steeds meer twijfels over het democratisch proces en bereidt zich voor op volgende (juridische) stappen. Hierbij vragen we opnieuw uw hulp.

Image Description

Ondanks nieuwe inzichten, zoals die van het CDA met betrekking tot kleinschalige opvang en alternatieve locaties, lijken de twee locaties in Santpoort-Zuid nog steeds de voorkeur te genieten. Met een groot AZC in onze kleine dorpskern.

Geen democratisch proces
Het lijkt er steeds meer op dat de gemeente en het COA het democratische proces omzeilen. Dit vermoeden hadden wij reeds, maar we wilden dit ook aantonen. Dit is ons nu helaas onmogelijk gemaakt. De overheid is verplicht om essentiële brieven, mails en app-berichten te bewaren. Met Stichting Samen Santpoort-Zuid zijn wij al maanden hard bezig om zoveel mogelijk stukken boven water te halen over de locatieonderzoeken. Dat is ook nodig wanneer we later formeel bezwaar willen aantekenen of naar de rechter willen stappen. Via WOO-verzoeken (Wet Open Overheid) zijn onder meer de stukken over het locatieonderzoek opgevraagd. Nu blijken de opgevraagde documenten over het onderzoek naar de locatie van een AZC gewist en verdwenen uit de mailbox. Er is geen back-up op de server, ze zijn gewoon weg. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit de gemeente nu wel erg goed uitkomt. Hierbij zit namelijk specifiek de mailwisseling tussen gemeente Velsen en Sweco, de partij die onderzoek doet naar de geschiktheid van locaties voor de realiseren van een AZC.

Juridische stappen bij gebrek aan democratisch debat
Door het gebrekkige verloop van het hele participatietraject lijkt het er helaas meer en meer op dat het “democratisch debat” zal moeten worden ingeruild voor een juridisch gevecht. Om juridische stappen te kunnen ondernemen zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen en bezwaarprocedures te kunnen starten, rekenen we opnieuw op uw financiële steun. Op dit moment is Stichting Samen Santpoort-Zuid financieel gezond, maar om een gang naar de Raad van State mogelijk te maken, zullen we opnieuw een wervingscampagne starten. Onze stichting heeft met terugwerkende kracht per 30-08-2023 de ANBI-status van de belastingdienst gekregen. Dit betekent dat onze donateurs hun giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Uw rechtsbijstandverzekering kan helpen 
Stichting Samen Santpoort-Zuid heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld die al overleg heeft gehad met de gemeente en provincie. Daarnaast raden we u aan om contact op te nemen met uw rechtsbijstandverzekering. Hier leest u alle informatie van de meest gangbare verzekeringen. Dezelfde rechtsbijstandsverzekeringen kunnen de dossiers bundelen of u ontvangt mogelijk daarvoor een gemaximeerde bijdrage in de juridische kosten. Kunt u ons alstublieft laten weten of dit gedekt wordt in uw polis? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

terug naar nieuwsoverzicht