Feitelijke onjuistheden informatie HAG

Op 8 mei heeft het Haarlems Dagblad een artikel geplaatst op basis van de brief van belangengroep “Het Andere Geluid” (HAG) aan de Raad van Velsen. Vanzelfsprekend heeft iedereen het democratische recht om standpunten naar voren te brengen. Helaas bevat de brief van HAG feitelijke onjuiste informatie en ontbreekt een degelijke onderbouwing. Omdat dit kan leiden tot een verkeerde beeldvorming heeft Stichting Samen Santpoort-Zuid besloten schriftelijk te reageren.

Image Description

Verkeerde interpretatie enquête 

HAG geeft in haar brief een onjuiste interpretatie van de enquête onder de bewoners van Santpoort-Zuid. HAG stelt dat slechts 30% van de bewoners tegen de gemeentelijke plannen zijn. Deze conclusie is statistisch onjuist en opzettelijk tendentieus. De enige correcte en onderbouwde conclusie kan namelijk zijn dat met een (hoog) responspercentage van 41%, maar liefst 73% van de bewoners zich heeft uitgesproken tegen een grootschalig AZC in Santpoort-Zuid. Doordat HAG de uitkomst van de enquête bewust verkeerd uitlegt, kunnen wij helaas geen andere conclusie trekken dan dat dit opzettelijk gebeurt en bijdraagt aan een verdere polarisatie van de discussie.

Geschiktheid Action Planet 

HAG stelt dat Action Planet geen geschikte locatie is vanwege de geluidsoverlast en het ontbreken van voorzieningen. Een AZC is echter wettelijk (mede vanwege de beperkte verblijfsduur van de bewoners) geen geluidsgevoelig object. Ook keurt het COA geen locaties af vanwege de geluidsbelasting. Veel woningen in Nederland staan dichter op een drukke (snel)weg dan een eventueel AZC bij Action Planet. Tevens is de mening van HAG over de afstand tot voorzieningen discutabel. Uit de Structuurvisie Velsen blijkt dat een eventueel AZC in Santpoort-Zuid verder van veel voorzieningen af ligt dan locatie Action Planet. De openbaar vervoer verbinding vanaf Action Planet (van en naar de andere kernen van Velsen) is bovendien van betere kwaliteit dan de verbinding vanaf Santpoort-Zuid.

Onderzoek alternatieve locaties onwenselijk?

HAG vindt het onderzoeken van alternatieve locaties onwenselijk omdat het proces dan weer opnieuw moet beginnen. Gemeente Velsen heeft van het begin aangestuurd op de locaties De Elta en Handgraaf in Santpoort-Zuid. Deze locaties liggen beiden in Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Bouwen in BPL is alleen mogelijk als het écht nergens anders kan. De provincie Noord-Holland heeft geconcludeerd dat het eerste Sweco-onderzoek “teveel trechtert” naar de twee locaties in Santpoort-Zuid. Zonder gedegen alternatieven-onderzoek denken wij dat de provincie Noord-Holland de locaties De Elta en Handgraaf hoogstwaarschijnlijk afwijst omdat het ontbreken van alternatieven dan niet aangetoond kan worden. Het feit dat HAG het onderzoeken van alternatieve locaties onwenselijk vindt, kunnen wij daarom niet anders interpreteren dan dat er wel degelijk goede alternatieven zijn, maar dat het onwenselijk is dat deze locaties worden betrokken. De Raad heeft nu wel onderzoek naar Action Planet afgedwongen. Of dat stand-alone gebeurt of als integraal onderdeel van het locatieonderzoek, is tot op heden niet duidelijk.

Lees hier de complete reactie van onze stichting die op 23 mei jl. is verstuurd aan de gemeenteraad van Velsen.

terug naar nieuwsoverzicht