Driekwart deelnemers geen vertrouwen in participatietraject

Op 4 juni hebben 72 klankbordgroep-leden de Raad geïnformeerd over op het verloop van het participatieproces rond het AZC in Santpoort-Zuid. Dit mede naar aanleiding van de mediacampagne van de gemeente waarin naar de mening van de klankbordgroep-leden een foutief beeld wordt geschetst van het proces. Minimaal driekwart van de KBG-leden ervaart de participatie als uiterst onzorgvuldig en onbevredigend. De onjuiste weergave in de raadsvergaderingen, raadsinformatiebrieven en media maken dat het vertrouwen van deze KGB-leden nu tot een dieptepunt is gedaald.

Image Description

De wethouder informeert daarentegen de Raad dat het proces zeer uitvoerig is, maar dat er bij de KBG-leden sprake is van een “irreële verwachting”. Terwijl de onvrede van de KBG wordt veroorzaakt doordat team Opvang/Samenspel haar toezeggingen niet nakomt en een enorme chaos in plaats van duidelijkheid creëert.

Valse start

Een jaar geleden moesten bewoners de plannen voor een AZC in Santpoort-Zuid uit de krant vernemen. Ondanks veler verzoek bleef duidelijke informatie uit. Met excuses van wethouder Smeets over deze valse start, vond na 7 maanden een online informatiebijeenkomst plaats en werd een start gemaakt met de participatie.

Stilte na de start

Tijdens de startbijeenkomst van de KBG in januari 2024 werd een uitgebreid proces aangekondigd. Met vier groepen van in totaal circa 100 bewoners, in 5 tot 10 themasessies met deskundigen en ronde tafel gesprekken. Vervolgens werd het drie maanden stil. Mails werden niet of nauwelijks beantwoord, duidelijkheid over het verdere proces en bijbehorende data bleef uit.

Chaos en verontwaardiging

Na veel aandringen werd eind april (last minute) één vervolgbijeenkomst aangekondigd. Team Samenspel vond dit voldoende omdat al veel informatie was opgehaald.  Het stappenplan werd meerdere keren aangepast en ingekort, uitnodigingen werden last-minute verstuurd, een aantal leden werd zelfs helemaal niet uitgenodigd. En nog belangrijker; er ontstond tijdnood tijdens de bijeenkomsten en onvoldoende ruimte voor verdiepende vragen. De gemeente creëerde met deze werkwijze veel weerstand.

Geen vertrouwen in participatieverslag

In de brief schrijven de KBG-leden dat ze verwachten dat het eindverslag onvoldoende representatief zal zijn en op cruciale punten verheldering zal behoeven. Zo wordt niet vastgelegd hoe breed ingebrachte punten worden gedeeld in de KBG, het is in de verslagen niet altijd duidelijk van welke partij inbreng afkomstig is en ieder individueel lid kan bronnen aandragen die als bijlage worden opgenomen in het verslag. De Raad wordt gevraagd kritisch te zijn op deze punten.

Oproep zorgvuldig proces

Het zogenaamde uitgebreide traject is zo goed als afgerond, maar dit wordt niet zo beleefd door de leden van de KBG. “Van zorgvuldige informatie en klankborden is geen sprake geweest, de wethouder gebruikt een gebrekkig participatietraject als argument om niet te kijken naar alternatieve locaties. Want dan moet er opnieuw een participatietraject opgestart worden. Dit is een tactiek die niet bijdraagt aan een zorgvuldig proces”, aldus de ondertekenaars van de brief. Terwijl een zorgvuldig proces juist belangrijk is voor alle partijen; de gemeente, de inwoners én de asielzoekers.

LEES HIER DE COMPLETE BRIEF

terug naar nieuwsoverzicht